Vanuit de wetenschap is Cognitieve Gedragstherapie de meest aanbevolen psychotherapie die er is, daarnaast is het ook de meest gebruikte vorm in psychologenpraktijken en instellingen. Ik zelf werk ook voornamelijk met deze therapie. De therapie gaat uit van de 3 G’s; Gedrag, Gedachten en Gevoel. Ik voeg daar een G aan toe: Geloof! Dit betekent dat ik bijbelse principes zal integreren in de gesprekken die van toepassing zijn op jouw situatie.

In de individuele gesprekken wordt begonnen met een intakegesprek, deze duurt tussen de 75 en 90 minuten. Hierin gaan we uitgebreid in op jouw verhaal, klachten, persoonlijkheid en andere relevante onderwerpen.

Na het intakegesprek zal ik een voorstel doen voor een behandelplan, waarin de werkwijze wordt toegelicht en het vermoedelijke aantal gesprekken geadviseerd zal worden.

Na elk gesprek vraag ik van je om binnen enkele dagen mij een verslagje te mailen, dit betreft een samenvatting van het gesprek, bestaande uit de belangrijkste elementen die je hebt geleerd en je doelen voor de komende tijd. De reden hiervoor is, dat er veel kracht in de herhaling zit, en het dwingt je om goed na te denken over het geleerde en zo tot een meer standvastige en blijvende verandering te komen.